تنهاترین سردار

عاشورا هم  تمام شد ولی عاشورایی ماندن هنر است ان شالله عاشورایی بمانیم… ولیکن کاری سختی است عاشورای بودند… —— اشک می‌ریخت و با هق هق می‌پرسید: «عمه جون!… تقصیر ما بود؟… نباید می‌گفتیم تشنه‌مونه؟…[…]