ماه رمضان

یا رب با تبریک به مناسبت آغاز ماه مبارک و پر برکت رمضان… انشالله که بتوانیم خوب بشویم…خوب شدن سخت نیست ولی خوب ماندن سخت است…انشالله دوستان مارو هم از دعاهایشان بی بهره نفرمایند—خیلی محتاجیم[…]